f Условия за връщане

Условия за връщане

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ (УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ)


Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 14 календарни дни, считано от датата на получава на съответната стока.


За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната иформация: Вашето име, адрес, телефонен номер, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).


За Ваше улеснение можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, или да попълните информацията на интернет адрес www.g-store.bg, като това не е задължително за упражняване на правото Ви да върнете стоката съгласно настоящите условия.


За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока.


Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.


Разходите по връщане на стоките са за Ваша сметка.


Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.


ДЖИСТОР 20 ЕООД запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно .


Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от вас банкова сметка, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.


Моля, пазете касовия си бон от Еконт (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазините на ДЖИСТОР 20 ЕООД , както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон от Еконт.


ДЖИСТОР 20 ЕООД  запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес www.g-store.bg . Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.