Лични Данни


Лични Данни

При поръчка, или регистрация в онлайн магазина G-STORE.BG, собственика на сайта “Тайм център” – ЕООД, поема ангажимент да защити Вашите лични данни, които предоставяте при поръчка от онлайн магазина, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.


При извършване на поръчка използваме Вашите лични данни (имена, адрес за доставка, телефонен номер и електронна поща и допълнително – име на фирма, адрес, ЕИК, булстат, МОЛ, ако е нужно издаване на фактура). Тези данни се ползват единствено за доставка на поръчката и за осчетоводяване на продажбата. Част от данните се предоставят на трети лица – куриерска фирма за извършване на доставката на поръчката, както и данните от фактурите към счетоводството на фирмата.


Обща информация


От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.


В качеството си на администратор на лични данни, “Тайм център” – ЕООД събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за извършването на доставката при извършване на поръчка от онлайн магазина G-STORE.BG и ги пази отговорно и законосъобразно.Информация относно Администратора на лични данни


 1. Наименование “Тайм център” – ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: BG205883912
 3. Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Мадрид“ №52
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр.София, бул. „Мадрид“ №52
 5. Данни за кореспонденция: гр.София, бул. „Мадрид“ №52
 6. E-mail: info@casiocenter.bg
 7. Телефон: 0887138570


Информация относно компетентния надзорен орган


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


“Тайм център” – ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


“Тайм център” – ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършването на доставката при поръчка от онлайн магазина  https://g-store.bg/ при следните условия:


Изрично получено съгласие от Вас като клиент.
Изпълнение на задълженията на “Тайм център” – ЕООД по договор с Вас.


“Тайм център” – ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.


“Тайм център” – ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни


“Тайм център” – ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с извършването на доставката при поръчка от онлайн магазина G-STORE.BG


 • създаване на профил, или извършване на поръчка от онлайн магазина G-STORE.BG
 • счетоводни цели
 • статистически цели
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга


“Тайм център” – ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:


 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • ограничение на целите на обработване
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • точност и актуалност на данните
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни


При обработването и съхранението на личните данни, “Тайм център” – ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:


 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Тайм център” – ЕООД?


“Тайм център” – ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:


 • Данни за доставка на артикулите при направената поръчка от онлайн магазина G-STORE.BG
 • Данни за фактура


“Тайм център” – ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:


Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефонен номер, адрес за доставка)
Цел, за която се събират данните:


1. Регистрация на потребител


2. Доставката при поръчка от онлайн магазина G-STORE.BG


3. Издаване на фактура при необходимостОснование за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на артикул(и) от онлайн магазина G-STORE.BG   между “Тайм център” – ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.


Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.


 • Цел, за която се събират данните: Доставка при поръчка от онлайн магазина G-STORE.BG, регистрация на сайта G-STORE.BG, издаване на фактура за закупуване на артикул(и) от онлайн магазина G-STORE.BG
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, между “Тайм център” – ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.


Други данни, които “Тайм център” – ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, “Тайм център” – ЕООД събира данни за използвания IP адрес.Срок на съхранение на личните Ви данни


“Тайм център” – ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, фирмата полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.


“Тайм център” – ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „“Тайм център” – ЕООД или друго.


“Тайм център” – ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация (например гаранционен срок на даден продукт).Предаване на вашите лични данни за обработване


“Тайм център” – ЕООД може да предаде Вашите лични данни на трети лица – куриерска фирма за извършване на доставката, както и данните от фактурите на счетоводна къща за осчетоводяване на фактура.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни


Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Тайм център” – ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.


“Тайм център” – ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.Право на достъп


Вие имате право да изискате и получите от “Тайм център” – ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.


Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.


“Тайм център” – ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.


Предоставянето на достъп до данните е безплатно.Право на коригиране или попълване


Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до “Тайм център” – ЕООДПраво на изтриване („да бъдеш забравен“)


Вие имате правото да поискате от “Тайм център” – ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Тайм център” – ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:


 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно


За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през Вашия профил или писмено искане, изпратено до “Тайм център” – ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “Тайм център” – ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “Тайм център” – ЕООД


“Тайм център” – ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.Право на ограничаване


 Вие имате право да изискате от “Тайм център” – ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:


 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Тайм център” – ЕООД да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • “Тайм център” – ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Тайм център” – ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси


Право на преносимост


Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Тайм център” – ЕООД, директно с искане и по имейл.


Вие можете да поискате от “Тайм център” – ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.Право на получаване на информация


Вие можете да поискате от “Тайм център” – ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.Право на възражение


Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Тайм център” – ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни


Ако “Тайм център” – ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


Лица, на които се предоставят личните ви данни


За извършване на доставка при поръчка от онлайн магазина G-STORE.BG, “Тайм център” – ЕООД предава необходимата информация към куриерска фирма за доставка на поръчката, която обработва Вашите данни като администратор за целите на доставката на направената поръчка от онлайн магазина G-STORE.BG


Други разпоредби


В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


 


При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: